Образовни профили

Обуке и преквалификације по подручјима рада

Центар за стручно образовање и образовање одраслих "Степен Плус" својим полазницима обезбеђује стручно образовање, преквалификaцију и практичну обуку за велики број занимања из преко 25 стручних области односно подручја рада.

Уз савремeну теоријску наставу и практичну обуку, Центар свим полазницима обезбеђује и сву потребну литературу, књиге и скрипте. Порет тога Центар пружа консалтинг услуге везано за стручну обуку и преквалификцију, као и услуге консалтинга и посредовања приликом уписа у средње школе са којима Центар сарађује.

Настава се изводи по плану и програму центра у облику курсева и обука у трајању до годину дана а на основу бившег II степена образовања. Након спровођења плана и програма Центра и завршене практичне обуке, полазник полаже теоријске предмете и праксу.

Укупни број часова праксе износи 180 или 240 часова зависно од врсте занимања.

Стручни тим Центра чине професори и предавачи са вишегодишњим искуством у образовању. Циљ је да се полазницима на приступачан и разумљив начин пренесе знање и да се обуче да то знање практично и примене.

Теоријски предмети су:

 1. Технологија занимања (рада)
 2. Стручни предмет I (или Основи струке)
 3. Стручни предмет II
 4. Безбедност и здравље на раду
 5. Пракса

Образовни профили по подручјима рада

poljoprivredna-struka

Пољопривредна струка

 1. Ратар - повртлар
 2. Воћар - виноградар
 3. Цвећар - вртлар
 4. Сточар - живинар
 5. Руковалац тракторима
 6. Руковалац пољопривредном механизацијом
 7. Механичар пољопривредном механизацијом

prehrambrena-struka

Прехрамбена струка

 1. Месар - произвођач меса
 2. Млекар - произвођач млека
 3. Месар - кобасичар
 4. Пекар - пецива
 5. Пекар - посластичар
 6. Млинар - произвођач брашна
 7. Пивар - произвођач пива
 8. Пице мајстор
 9. Произвођач прехрамбених производа

sumarksa-struka

Шумска струка

 1. Шумар - чувар шума
 2. Ловочувар - чувар дивљачи
 3. Шумски расадничар
 4. Руковалац шумском механизацијом

drvopreradjivacka-struka

Дрвопрерађивачка струка

 1. Ролетнар - израђивач ролетни
 2. Аутотапетар
 3. Столар
 4. Дрворезац
 5. Тапетар-декорадер

rudarsko-geoloska-struka

Рударско – геолошка струка

 1. Минер - палиоц мина
 2. Бушач подземне експлоатације
 3. Руковалац јамске утоварне механизације
 4. Руковалац једноставним грађевинским машинама
 5. Руковалац рударском механизацијом на површинском копу
 6. Руковалац постројења за истраживање нафте и гаса
 7. Оператер геобушача

metaluska-struka

Металушка струка

 1. Ливац - калупар
 2. Обрађивач племенитих метала

masinska-struka

Машинска струка

 1. Металостругар - обрађивач метала стругањем
 2. Металоглодач - обрађивач метала глодањем
 3. Металобрусач - обрађивач метала брушењем
 4. Бравар - алатничар
 5. Метало - ковач
 6. Лимар
 7. Електрозаваривач - вариоц
 8. Гасни заваривач
 9. Часовничар - сајџија
 10. Оптичар
 11. Инсталатер грејања и климатизације
 12. Прецизни механичар
 13. Механичар хидраулике и пнеуматике
 14. Златар – драгуљар

masinsko-energetska-struka

Машинско - енергетска струка

 1. Руковалац котловским постројењем
 2. Руковалац котлова на течна горива
 3. Руковалац котлова на гасовито гориво
 4. Руковалац пумпном станицом
 5. Руковалац топлотном станицом
 6. Руковалац централним грејањем
 7. Термоенергетски механичар
 8. Хидроенергетски механичар
 9. Гасноенергетски механичар
 10. Механичар ложишних и димовних уређаја

elektro-struka

Електро струка

 1. Грађевински електричар
 2. Грађевински електроинсталатер
 3. Електромеханичар за хлађење и климатизацију
 4. Електромеханичар електронске и рачунске опреме
 5. Електромеханичар електронских телекомуникација
 6. Електромеханичар лифтова
 7. Електромеханичар за радио и TV
 8. Монтер клима уређаја
 9. Руковалац постројења и уређаја електроенергетичара
 10. Руковалац енегретских постројења - уклопничар

graficka-struka

Графичка струка

 1. Графички штампар
 2. Књиговођа
 3. Картонажа
 4. Графички фотограф
 5. Фирмописац - печаторезац

nemetalna-struka

Неметална струка

 1. Стаклодувач
 2. Стаклобрусач

hemijska-struka

Хемијска струка

 1. Израђивач хемијских производа
 2. Израђивач целулозе и папира
 3. Гумар
 4. Пластичар

tekstilna-struka

Текстилна струка

 1. Кројач – конфекционар
 2. Плетач
 3. Ткач
 4. Везиља

e-obucar

Кожарска струка

 1. Обућар – израђивач обуће
 2. Крзнар
 3. Израђивач кожне галантерије

saobracajna-struka

Саобраћајна и ауто струка

 1. Вулканизер
 2. Возач моторних возила у друмском саобраћају
 3. Аутомеханиичар
 4. Аутоелектричар
 5. Аутолимар
 6. Аутолакирер
 7. Аутоелектричар електронике

ekonomska-struka

Економскa струке

 1. Књиговођа – рачуновођа
 2. Цариник – шпедитер

pravno-birotehnicka-struka

Правно - биротехничка струка

 1. Дактилограф
 2. Стенограф
 3. Оператор на компјутеру
 4. Пословни секретар

trgovinska-struka

Трговинска струка

 1. Продавац мешовите робе
 2. Продавац нафте и нафтних деривата
 3. Магационер складиштар

zdravstvena-struka

Здравствена струка

 1. Неговатељица
 2. Бебиситерка
 3. Герентодомаћица
 4. Герентонеговатељица
 5. Болничар-ка

ugostiteljska-struka

Угоститељска струка

 1. Кувар-ка произвођач хране
 2. Конобар - услуга јела пића
 3. Бармен
 4. Собарица
 5. Хотелски портир

nega-lepote

Занимање за негу лепоте

 1. Мушки фризер - стилиста
 2. Женски фризер - стилиста
 3. Козметичар - шминкер
 4. Маникир - педикир

zanimanja-obezbedjenja

Занимања обезбеђења и заштите

 1. Ватрогасац – противпожарног обезбеђења
 2. Чувар - портир - физичко - техничког обезбеђења

komunalne-usluge

Комуналне услуге

 1. Димњачар – оџачар
 2. Комунални путар

vodeni-saobracaj

Водни саобраћај

 1. Кормилар – (крмар)
 2. Лађар
 3. Руковалац шлепом
 4. Бродовођа