Обуке и преквалификације центра "Степен плус"

Центар за стручно образовање и образовање одраслих "Степен плус" налази се у центру Београда, Трг Николе Пашића 7/1. Центар обезбеђује стручно образовање и преквалификацију за велики број различитих занимања и подручја делатности. Поред савремене теоријске и практичне наставе центар пружа и консалтинг услуге везане за стручну преквалификацију и образовање, обезбеђује сву потребну пратећу литературу, књиге и скрипте.

Улагање у образовање је улагање у бољу будућност

Центар спроводи програм неформалног и перманентног образовања ван система редовног школовања који подразумева преквалификацију и стручно оспособљавање за обављање различитих занимања. Под неформалним образовањем подразумева се организовани процес учења одраслих на основу посебних програма рада, стицање знања, вредности, ставова, способности и вештина која су усмерена на лични развој одраслих ради запошљавања и социјалне интеграције.

Центар врши преквалификацију и стручно оспособљавање за рад за преко 170 занимања (образовних профила) и више од 25 струка (подручја рада). Настава се изводи по плану и програму центра у облику курсева и обука у трајању до годину дана а на основу бившег II (другог) степена образовања. Планови и програми стручне преквалификације и образовања се израђују у складу са потребама савременог тржишта рада пратећи савремени развој друштва. Центар прати кретања на тржишту рада и своје активности базира на сталном препознавању потреба полазника за преквалификацијом, усавршавањем и образовањем.

Стручно оспособљавање, пракса и друге делатности центра

Центар пружа консалтинг услуге (саветовање) везано за преквалификацију и стручно образовање, као и услуге посредовања, саветовања и давања стручног мишљења у области ванредног школовања. Центар пружа и услуге консалтинга и посредовања приликом уписа у средње школе са којима Центар сарађује од прикупљања документације, пријаве испита, рокова полагања, обезбеђивање литературе и скрипти.

Центар према потреби обезбеђује праксу за стручно оспособљавање за одређена занимања у грађевинарству, као и за занимања других подручја делатности у компанијама са којима Центар сарађује. Укупни број часова праксе износи 180 или 240 часова зависно од врсте занимања.

За потребе теоријске наставе Центар у свом тиму има велики број стручних наставника и професора са дугогодишњим искуством у својој струци, као и хонорарних сарадника који гарантују квалитет у обуци полазника за различита занимања.

Након спровођења плана и програма Центра и завршене практичне обуке, полазник полаже теоријске предмете и праксу.

Теоријски предмети за дизалице су:

 1. Технологија занимања (рада)
 2. Погонски мотори или Електрична опрема
 3. Принципи техничке експлоатација и одржавања
 4. Безбедност и здравље на раду
 5. Пракса

Теоријски предмети за сва остала занимања (образовне профиле) су:

 1. Технологија занимања (рада)
 2. Стручни предмет I (или Основи струке)
 3. Стручни предмет II
 4. Безбедност и здравље на раду
 5. Пракса

Наша предност:

 1. Локација у центру града;
 2. Стручни наставни кадар са вишегодишњим искуством;
 3. Квалитет обуке под надзором наших стручних наставника;
 4. Савремени планови и програми са новим технологијама;
 5. Повољна цена у више рата;
 6. Велики број кандидата долази по препоруци.

Контактирајте нас, одаберите жељено занимање или се преквалификујте за одговарајући тражени посао на тржишту рада.