Обука и преквалификација за занимање: руковалац краном

 obuka-za-kranistu

Центар за стручно оспособљавање и преквалификацију одраслих „Степен плус“ организује специјалну обуку за рукаоваоца краном за све који желе да се оспособе и добију сертификат за ово тражено занимање грађевинске струке. Обука је намењена свима: особама које би да се преквалификују за траженије занимање на тржишту рада, али и онима који већ обављају овај посао али немају адекватан сертификат за њега. Услов за похађање обуке је поседовање возачке дозволе најмање В категорије и посебно лекарско уверење за рад на висинама.

Посао кранисте спада у високо ризична и деликатна занимања, стога се огроман акценат на обуци ставља управо на заштиту на раду и правилну употребу заштитне опреме. Сваки руковалац ових огромних машина, дизалица, мора имати сигурну и прецизну руку, оштро око и стрпљење како не би довео у питање своју а ни безбедност својих колега на градилишту. Посао краниста углавном се своди на управљање машином из затворене кабине, али се сами радови обављају на отвореном простору и под утицајем различитих временских прилика.

Обука за актуелно и тражено занимање - виљушкариста

obuka-za-viljuskaristu

Центар за стручно образовање и образовање одраслих по најповољнијим условима за вас организује курс и обуку за виљушкаристу, возача виљушкара. Виљушкариста спада у ред тражених занимања на домаћем и светском тржишту рада и људи са овим знањем веома брзо и лако долазе до запослења.

Стручно оспособљавање за управљање виљушкаром намењено је свима: може користити особама које предуго чекају запослење, па желе да се преквалификују за неку траженију делатност, а такође курс је прилагођен и особама које већ раде овај посао али немају адекватну диплому којом могу потврдити своју стручност и задржати радно место.