Преквалификација и обука за занимање: минер

obuka-za-mineraМинер – палилац мина једно је од занимања из области рударско – геолошке струке, последњих година веома тражено на нашем и иностраним тржиштима рада. Спада у ред најризичнијих послова, стога сви људи који се баве овим занимањем морају имати темељну обуку пре свега из безбедности и заштите на раду.

Курс за минера у Центру „Степен плус“ веома је детаљан и теоријски добро припремљен са акцентом на отклањање евентуалних ризика и свођење могућих грешака на минимум. Намењен је како људима других струка који би да се преквалификују у ово тражено и занимљиво занимање, тако и онима који овај посао већ обављају, али им је потребна диплома како би верификовали своје знање.

Руковалац грађевинским машинама

Научи тражено и плаћено занимање у земљи и иностранству - руковалац грађевинским машинама

01rukovalac toranjskom dizalicom - kranomПослови из области грађевинске струке све су траженији на данашњем тржишту рада. Квалификовани грађевински радници посебно су на цени у иностранству, у земљама ЕУ и Русији, где су услови рада повољнији, а зараде више у односу на оне у Србији.

Почетак изградње капиталних пројеката у нашем главном граду такође ће допринети да грађевинци лако и брзо долазе до запослења и то на дужи временски период.

Посебна потражња влада за руковаоцима грађевинским машинама, како у великим фирмама из државног, тако и у приватном грађевинском сектору.