Квалификација и стручна обука за занимање: армирач

obuka-za-armiraca

Центар за стручно оспособљавање и преквалификацију „Степен плус“ организује обуку за самостално обављање делатности армирач. Настава је прилагођена онима који би да се преквалификују за траженије занимање, али и за оне који се већ баве армирачким занатом, али немају адекватну диплому.

Посао армирача спада у тражена и плаћена занимања, јер се ниједно градилиште код нас или у иностранству не може замислити без вештих руку ових занатлија. Стога је ова теоријско-практична обука одлична прилика за све који би да себи обезбеде сигуран и плаћен посао.

Обука и преквалификација за тражено занимање: Фасадер

Центар за образовање и преквалификацију „Степен плус“ пружа вам могућност да завршите обуку или преквалификацију за посао фасадера.obuka-za-fasadera

Обука за занимање фасадер намењена је свима: како људима који већ раде у овој струци, али немају адекватну диплому, тако и онима који би да се преквалификују за занимање које је тражено на тржишту рада код нас и у иностранству.

Посао фасадера спада у завршне радове грађевинске струке, а добри и квалификовани мајстори одувек су били тражени и плаћени како у нашој земљи, тако и широм Европе и света. Зато је обука за занимање фасадер одлична прилика за све који дуго чекају на посао или би да своју шансу потраже на градилиштима и фасадама ван Србије, а серфтификат ће им свакако пружити предност над осталим кандидатима.

Главни задатак фасадера је постављање различитих врста фасада на већ изграђене објекте, чиме доприносе њиховом крајњем изгледу и лепоти али и функционалности. Поред очите естетске функције, фасаде имају и заштитну улогу, тј чувају унутрашњост објекта од температурних промена.