Стручно оспособљавање и обука за конобара

kurs-za-konobara

Професија конобара је једно од тражених занимања угоститељске струке. Центар за образовање „Степен плус“ организује курс и обуку за конобаре која се састоји из теоријског и практичног дела. Основу овог занимања представља услуживање гостију у разним угоститељским објектима. Професија конобара захтева спретност, љубазност, комуникативност, културно опхођење према гостима, али и стрпљивост, толератност и предусретљивост.

Конобар је домаћин угоститељског објекта и онај који први и непосредно комуницира са гостима. Стога брза и квалитетна услуга, љубазност и учтивост конобара морају бити на виском нивоу како би угоститељски објекат био представљен у најбољем светлу. Отуда добри конобари који владају свим техникама и тајнама свог заната лако налазе запослење, а поред тога бивају и награђени добрим напојницама од стране задовољних гостију.

Поред домаћег тржишта рада, занимање конобара је јако тражено и у иностранству а све више људи са овим занимањем налази посао на бродовима за крстарење и у страним туристичко-угоститељским фирмама.

Теоријски и практични део обуке за конобара

Теоријски део обуке за конобара подразумева упознавање полазника са техникама односно стиловима услуживања као што су бечки, француски и енглески стил, затим, са процедурама организације пријема, смештаја гостију, презентовања понуде јела и пића, евидентирања и предавања поруџбина гостију. Такође, током теоријског дела обуке полазници се уче и комуникативним техникама, односно начину обраћања, опхођења и адекватног реаговања на захтеве гостију.

За оне кандидате који имају конобарског искуства и већ се баве овим занимањем али не поседују одговарајућу диплому, Центар организује проверу теоријског и практичног знања пред одговарајућом комисијом ради полагања испита и добијања сертификата за бављење овим послом.

obuka-za-konobara

За сваког нашег полазника Центар је припремио одговарајућу литературу и скрипте за учење и полагање испита, као што су Технологија занимања за конобара, Основи струке, као и Безбедност и заштита на раду.

Пракса за ово занимање организује се у угоститељским објектима са којима Центар има пословну сарадњу или у другим објектима по избору кандидата. Кандидати на располагању имају стручне менторе и предаваче који ће их упутити у све сегменте конобарске професије.

По окончању теоријског и практичног дела обуке, приступа се полагању завршног испита пред стручном комисијом. Након успешно положеног испита, кандидатима се издају дипломе и уверење о стручној оспособљености за занимање конобара.