Обука и преквалификација за продавца

obuka-za-prodavca

Продавац мешовите робе је најтраженије занимање на данашњем тржишту рада. Велики маркети имају стално отворене огласе и упражњена радна места за ово занимање. Да бисте могли да се запослите као трговац, потребна вам је и одговарајућа диплома. Центар за образовање „Степен плус“ организује обуку, стручно оспособљавање и преквалификацију за продавце по најповољнијим условима.

Стручно оспособљавање за трговца подразумева теоријски и практични део обуке. Теоријски део обуке обухвата упознавање кандидата са свим елементима и сегментима успешног пласмана робе, наступа продавца и продаје производа.

Уколико имате искуства у трговини, али немате одговарајућу диплому, Центар за вас може организовати проверу стручне способности и издавање одговарајућег сертификата. Такође, вештине успешне продаје које ћете стећи на курсу за продавца могу вам омогућити и покретанје сопственог трговинског посла.

Теорија и практични део обуке за трговца

На теоријском делу обуке кандидати стичу знања о презентацији и вештинама успешне продаје одређене врсте робе. Полазници се упознају са свим савременим техникама продаје и маркетинга, врстама робе и разноврсности производа и начину њиховог пласирања у трговинском објекту. Такође, кандидати стичу знања о начину и техникама сортирања робе, аранжирања робе у рафовима, услуживању купаца и тимском раду.

Центар свим својим полазницима обезбеђује одговарајуће скрипте за полагање теоријског дела обуке, и то: Техника продаје, Основи струке (Познавање робе) и Безбедност и заштита на раду.

Практични део обуке обавља се у некој од трговинских радњи са којима Центар има уговорену пословну сарадњу, или у другој трговинској фирми коју kurs-za-prodavcaкандидат изабере. Пракса и обука за трговце обавља се под надзором стручног ментора са дугогодишњим искуством у пословима продаје.

За полазнике који већ раде као трговци или имају искуство из ове области, али не поседују одговарајући дипломи, Центар може организовати проверу стручне оспособљености и полагање стручног испита.

Након завршене теоријске и практичне обуке, за остале кандидате у најкраћем року организујемо полагање испита пред стручном комисијом. По успешно положеним испитима, полазник добија диплому и уверење стручне оспособљености за продавца – трговца.