Курс и обука за столара

obuka-za-stolara

Центар „Степен плус“ организује курс и обуку за столара за све који желе да се баве овим занимањем које даје могућност запошљавања у различитим подручијма рада али и покретање сопствене фирме или посла. Обука је намењена, како онима који желе да савладају технике овог занимања, тако и онима који се већ баве овим послом али немају потребан сертификат.

Уколико се обучите за ово занимање лако можете пронаћи посао како у грађевинарству, тако и у индустрији. Велика предност овог занимања је и што можете покренути сопствени бизнис или га обављати хонорарно вад редовног посла и тиме значајно допринети повећању сопствених прихода. Обзиром да посао столара подразумева руковање и рад са опасним машинама и алатима, сви наши полазници упознају се и са мерама и поступцима предострожности и заштите на раду.

Теоријски и практични део курса за столаре

Обука за столаре подељена је на теоријски и практични део. Теоријски део обуке подразумева упознавање полазника са врстама дрвета, њиховим карактеристикама и својствима обраде. На курсу за столара кандидати уче о алатима, прибору и машинама за обраду дрвета као и o техникама израде различитих предмета у грађевинарству и индустрији. Поред тога кандидати се обучавају и за финалну обраду дрвета, наношење намаза и завршних фаза заштите.

За полагање теоријског дела обуке Центар је свим своји полазницима обезбедимо сав потребан материјал за учење, као и скрипте; Технологија занимања за столара, Основи дрвопрерађивачке струке и Безбедност и заштита на раду. 

Практични део обуке обавља се у неком од предузећа са којима Центар сарађује, или у предузећу по избору самог кандидата. По потреби, за практичнидео наставе Центар полазнику обезбеђује ментора са вишегодишњим искуством на овим пословима.

Након завршене теоријске и практичне обуке, кандидати пријављују испит који ће бити организован у најкраћем року. Такође, Центар организује полагање испита и за кандидате који се већ баве овим послом али не поседују одговарајућу диплому. Испит се полаже пред стручном комисијом, након чега кандидати добијају диплому и уверење о завршеној обуци за столарско занимање.


kurs-za-stolara