Обука и преквалификација за занимање: руковалац краном

 obuka-za-kranistu

Центар за стручно оспособљавање и преквалификацију одраслих „Степен плус“ организује специјалну обуку за рукаоваоца краном за све који желе да се оспособе и добију сертификат за ово тражено занимање грађевинске струке. Обука је намењена свима: особама које би да се преквалификују за траженије занимање на тржишту рада, али и онима који већ обављају овај посао али немају адекватан сертификат за њега. Услов за похађање обуке је поседовање возачке дозволе најмање В категорије и посебно лекарско уверење за рад на висинама.

Посао кранисте спада у високо ризична и деликатна занимања, стога се огроман акценат на обуци ставља управо на заштиту на раду и правилну употребу заштитне опреме. Сваки руковалац ових огромних машина, дизалица, мора имати сигурну и прецизну руку, оштро око и стрпљење како не би довео у питање своју а ни безбедност својих колега на градилишту. Посао краниста углавном се своди на управљање машином из затворене кабине, али се сами радови обављају на отвореном простору и под утицајем различитих временских прилика.

Теоријски и практични део обуке за руковаоца краном

Обука за кранисту подељена је на теоријски и практични део. Како сам посао кранисте подразумева велику одговорност и стручност, сваки полазник мора озбиљно и посвећено приступити теоријском делу наставе. На њему се кандидати детаљно упознају са појмом, настанком и историјатом торањске дизалице – краном. Затим ћемо вас упознати са типовима машина за пренос и дизање и поделом дизалица према облику транспорта.

Сваки полазник научиће све важне елементе конструкције торањског крана и све о брзини кретања торањских дизалица, како одредити најбоље место за постављање покретног крана, шта се рашчлањује у прорачуну учинка и како се транспортују лакше дизалице. Обука пружа знање монтаже и демонтаже крана, монтирање дизалице клизањем и начине одржавања кранова.

Велики сегменат теоријске наставе обухвата подела, карактеристике и предности торањских кранова -кранова са косом стрелом, водоравном граном, кранова мање и веће и средње носивости.

Кандидати ће научити све о дужностима кранисте, које су забране и шта ради сигналиста.

Центар је обезбедио све потребне уджбенике и скрипте за сваког полазника како би успешно савладао овај део обуке.

Практични део наставе обавља се на градилишту неке од грађевинских фирми са којима Центар има пословни уговор. Такође, полазници сами могу предложити или обезбедити предузеће у којем ће се обавити практична обука за руковање краном.

ПО завршеној настави кандидати излазе на испит пред стручну комисију и добијају диплому којом могу потврдити своје квалификације.

За полазнике који већ раде овај посао најмање 3 месеца, као и за фирме које желе да обезбеде релевантне сертификате својим запосленима организујемо полагање пред стручном комисијом у најкраћем могућем року и доделу диплома. За већи број радника (преко 10) Центар обезбеђује посебан ПОПУСТ на цену обуке.