Обука за актуелно и тражено занимање - виљушкариста

obuka-za-viljuskaristu

Центар за стручно образовање и образовање одраслих по најповољнијим условима за вас организује курс и обуку за виљушкаристу, возача виљушкара. Виљушкариста спада у ред тражених занимања на домаћем и светском тржишту рада и људи са овим знањем веома брзо и лако долазе до запослења.

Стручно оспособљавање за управљање виљушкаром намењено је свима: може користити особама које предуго чекају запослење, па желе да се преквалификују за неку траженију делатност, а такође курс је прилагођен и особама које већ раде овај посао али немају адекватну диплому којом могу потврдити своју стручност и задржати радно место.

Посао виљушкаристе јесте управљање радном машином – виљушкаром углавном у оквирима унутрашњег транспорта. Манипулација робом помоћу виљушкара обавља се у области неког већег радног погона као што су стоваришта, магацини па чак и у самом продајном објекту.

Обука за занимање виљушкариста има за циљ да сваки полазник на крају курса буде у способан да потпуно самостално и квалитетно манипулише овом машином. Виљушкаром је потребно руковати изузетно обазриво, најпре да би се осигурала безбедност осталих запослених у објекту, а потом и избегло оштећење амбалаже и саме робе.

Виљушкар се најчешће употребљава за истовремено размештање већих количина робе смештене на носаче разноврсне робе – палете. Роба се помоћу виљушкара може подизати и спуштати са већих висина. Исто тако, ова транспортна машина користи се и за утовар и истовар робе из различитих превозних средстава.

Како смо осмислили обуку за возача виљушкара?

Курс за виљушкаристу састоји се од теоретског и практичног сегмента наставе.

Теоријски део наставе предвиђа савладавање више области: како се рукујуе виљушкарима у различитим складиштима, у којим формама се све производе виљушкари, врсте виљушки, како се одлаже терет, подела виљушкара на оне са и без контратега итд. Током целе обуке акценат је на заштити од повреда на раду, како себе тако и осталих запослених који се налазе у истом радном простору. Школа обезбеђује потребне скрипте за сваког полазника.

Практични део наставе изводи се у унутрашњем погону неке од фирми са којом Центар „Степен плус“ има пословни уговор или у предузећу које сам кандидат предложи. Тада сваки кандидат добија свог ментора, искусног и стручног виљушкаристу који ће га научити свим вештинама правилног и безбедног управљања овом машином за унутрашњи транспорт робе.

Након завршене обуке, у нашим просторијама организујемо испит пред стручном комисијом и поделу сертификата.

Уколико већ радите овај посао, а потребна вам је само диплома, што ћете нам потврдити уверењем из ваше фирме да сте на том радном месту провели минимум 3 месеца, у најкраћем могућем року организоваћемо испит и доделу дипломе.

За предузећа која би да својим запосленима осигурају адекватне сертификате, и избегну евентуалне законске последице, можемо организовати обуку у њиховој фирми и дати посебан ПОПУСТ за више радника.