Стручна обука и преквалификација за занимање: изолатер

obuka-za-izolatera

Изолатер спада у ред завршних послова из области грађевинске струке. У Центру за стручну обуку и преквалификацију „Центар плус“ можете похађати обуку за занимање изолатера која се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски сегменат наставе представља базу за важнији, практични део.

Школа за изолатера намењена је свима који желе да се баве овим занимљивим, а итекако траженим и плаћеним послом, код нас и у свету.

Обуку организујемо за људе који желе да се преквалификују за занимање са којим ће лакше пронаћи запослење. Исто тако, курс се може прилагодити и за занатлије који већ раде овај посао, али им недостаје адекватна диплома да своје знање потврде послодавцима. Потребно је да нам донесу уверење из своје фирме да су на том радном месту провели најмање 3 месеца и у најкраћем могућем року организиваћемо испит пред стручном комисијом и доделу сертификата.

Шта ћете научити на обуци за изолатера?

 

Циљ курса за изолатере јесте да сваки полазник након обуке постане способан за квалитетно и самостално обављање овог посла.

Теоријски део наставе најпре упознаје полазнике са врстама изолационих материјала, њиховим карактеристикама и условима које морају испуњавати. Будући изолатери научиће све о термоизолационим материјалима, минералној вуни и стиропору. За сваког полазника центар је обезбедио и адекватну литературу.

Затим се бавимо и врстама поступака изолације, сувим и мокрим, компонентама перлит малтера и начином на који се изводи његова уградња.

Посебан акценат на нашој обуци за изолатера стављамо на најчешће употрбљавани материјал, стиропор. Кандидати ће сазнати сво о подели стиропора по дебљини, поступку облагања фасадних зидова стиропором, редоследу постављања слојева и неопходности поставке дупле мрежице на углове зидова.

Осим изолације зидова, наши полазници савладаће и поступке изолације и термоизолације косих кровова и међуспратне плоче.

Поред термоизолације, наш курс бави се и хидроизолацијом, њеном поделом у технолошком поступку и карактеристикама хидроизолационих материјала.

Практична настава обавља се у некој од грађевинских фирми са којима центар сарађује или коју кандидат сам предложи и изабере. На практичном делу обуке полазници добијају искусне мајсторе - менторе који ће им показати све тајне изолатерског заната.

Како би по завршеном курсу посао обављали квалитетно и у складу са прописаним стандардима, центар „Степен плус“ полазнике додатно обучава мерама предострожности и заштите на раду при постављању изолације на објекте различите намене.

Након завршене практичне обуке, у нашим просторијама организујемо испит пред стручном комисијом и доделу сертификата којим ће полазници потврдити своје знање пред будућим послодавцима или стећи предност пред осталим конкурентима приликом запошљавања.