Квалификација и стручна обука за занимање: армирач

obuka-za-armiraca

Центар за стручно оспособљавање и преквалификацију „Степен плус“ организује обуку за самостално обављање делатности армирач. Настава је прилагођена онима који би да се преквалификују за траженије занимање, али и за оне који се већ баве армирачким занатом, али немају адекватну диплому.

Посао армирача спада у тражена и плаћена занимања, јер се ниједно градилиште код нас или у иностранству не може замислити без вештих руку ових занатлија. Стога је ова теоријско-практична обука одлична прилика за све који би да себи обезбеде сигуран и плаћен посао.

Задатак армирача је да припреми арматуру за уградњу у одређени грађевински објекат. Када је обим посла мањи арматура се припрема на лицу места. Међутим, данас је све чешће да стоваришта испоручују готову арматуру коју је армирач направио на свом радном месту у оквиру стоваришта.

Како је организована обука за армираче?

Теоријски део обуке за армирача у нашем центру базира се на изучавању технологије израде арматуре, њеном означавању, врстама бетонског челика и структури челика за армирање. Исто тако, кандидати ће се обучити примени арматуре у конструкцијским елементима, врстама темеља, структури стубова и принципима армирања зидова. Део курса за армираче бави се структурама греда, плоча и степеништа и начинима њиховог армирања.

Практични део наставе обавља се у армирачком погону. Тамо се полазници упознају са организацијом армирачког погона, алатима и машинама које армирачи користе, али и врстама армирачких радова према нормама. Важан сегменат обуке је упознавање са структуром и врстама бетона, начином на који се производи. Пракса подразумева увежбавање уградње и збијања бетона и настављања арматуре.

Практична обука обавља се у некој од грађевинских фирми са којима центар сарађује или у армирачком погону који кандидат предложи. Тамо полазник добија ментора са дугогодишњим искуством, који на најбољи начин уме да пренесе своје знање о овом специфичном занату.

За кандидате који већ раде овај посао у договореном року организујемо испит пред стручном комисијом и доделу дипломе. Потребно је да донесу уверење из свог предузећа да су на послу армирача провели најмање 3 месеца.

Курс за армирача обухвата литературу за теоријски део наставе, за сваког полазника, практични део у неком од армирачких погона, испит пред комисијом и сертификат којим будући армирачи могу потврдити своје знање пред послодавцима.

Зато немојте чекати да дођу нека боља времена. Крените им у сусрет улажући у своју едукацију, јер је то увек инвестиција која се на крају исплати. Научите све тајне армирачког заната и сигурно ћете брзо наћи запослење на неком домаћем или европском градилишту.