Руковалац грађевинским машинама

Научи тражено и плаћено занимање у земљи и иностранству - руковалац грађевинским машинама

01rukovalac toranjskom dizalicom - kranomПослови из области грађевинске струке све су траженији на данашњем тржишту рада. Квалификовани грађевински радници посебно су на цени у иностранству, у земљама ЕУ и Русији, где су услови рада повољнији, а зараде више у односу на оне у Србији.

Почетак изградње капиталних пројеката у нашем главном граду такође ће допринети да грађевинци лако и брзо долазе до запослења и то на дужи временски период.

Посебна потражња влада за руковаоцима грађевинским машинама, како у великим фирмама из државног, тако и у приватном грађевинском сектору.

 

Шта је посао руковаоца грађевинским машинама?

Управљање грађевинским машинама је специфичан занат који захтева и посебан вид обуке и одређене квалитете и особине које руковалац мора поседовати. Ово занимање подразумева низ активности: од провере безбедности машина пре почетка рада, самог управљања и одржавања грађевинске механизације, отклањање мањих кварова, преко вођења радне листе рада машине, контроле и одговорности за сву опрему на машини, па до предузимања противпожарне и мера заштите на раду.

Руковалац грађевинским машинама изводи земљане радове на градилиштима у нискоградњи, у изградњи путева, копа сировине на површинским градилиштима рудних налазишта. Исто тако управља постројењима за производњу каменог агрегата, производњу бетона и асфалта, машинама за израду путева и дизање и пренос терета. Управљање грађевинском машином се врши ручним или ножним управљачима и командама. У грађевинске машине убрајају се различити облици дизалица (торањска дизалица - кран, аутодизалица, пружна дизалица, мостовска дизалица, високорегална дизалица...), виљушкари, булдожери, ровокопачи, багери, косилице, тримери и сл.

Обука за управљање грађевинским машинама

6rukovaoc zeleznickom pruznom dizalicomОспособљавање за руковаоца грађевинским машинама је посебан вид едукације који се састоји из теоријског и практичног дела. Полазници се најпре упознају са машинама и алатима, њиховим карактеристикама и употребом, рационалним коришћењем средстава за рад, а потом и са командама за вожњу и правилним управљањем уз све мере заштите на раду, јер овај занат спада у ризична занимања и подразумева рад у пуној концентрацији и високој спретности.

За сваког полазника обезбеђена је стручна литература у форми скрипти за стицање квалитетене теоријске основе.

Најбитнији део обуке чини практични део, где се стичу конкретна знања и вешине управљања грађевинским машинама, руковање, управљање, одржавање делова, контрола исправности, поправка мањих кварова. Практични део наставе одвија се у некој од грађевинских фирми и траје 180 или 240 часова, у зависности од потребе. Тамо полазници добијају стручног ментора са дугогодишњим искуством у раду на грађевинским машинама, који зна како да стечено знање пренесе другима.

Обука руковаоца грађевинском механизацијом намењена је свима и прилагођена свим полазницима: људима из других делатности који желе да се преквалификују за ово актуелно занимање, али и онима који су овај посао радили или раде а притом немају адекватан сертификат или диплому о оспособљености за управљање грађевинским машинама.

Наиме, постоји одређени број људи који годинама раде у овој струци, а никада нису сертификовали своје знање валидним документом. Диплома о стручној оспособљености и квалификацији неопходна је при запошљавању у иностранству, а у нашој земљи може поштедети послодавца плаћања одређених казни, а радника опасности да остане без посла.

За људе који су већ радили овај посао врши се провера знања тестирањем, па у складу са резултатима врши се даља обука и оспособљавање.
Када се спроведе наставни програм, пред стручном комисијом полазници полажу теоријски и практични део испита. Након тога додељује се сертификат о оспособљености за руковање одређеном грађевинском машином.

12rukovaoc fabrikom asfalta

Шта вам конкретно може донети овај вид едукацикје и преквалификације?

Па свакако сигурнији и квалитетнији живот. Свако од нас завршио је неку школу, основну сигурно. Важније од тога коју школу је да ли са тим образовањем имате посао и можете себи осигурати егзистенцију. Уколико не можете, немојте чекати да посао пронађе вас или се промене времена и ваша струка поново постане актуелнаи тражена на тржишту рада. Промените занимање, преквалификујте се у неко које послодавци данас траже и плаћају.

Центар за образовање "Степен плус" нуди вам обуке и преквалификације за преко 170 различитих занимања, међу којима и оспособљавање за руковање различитим типовима грађевинских машина. Одаберите неку од обука или ако већ радите сертификујте своје знање валидном дипломом.